Phụ Kiện Máy Nén Khí

-43%

Quả Lọc Tách Nước Khí Nén 001

1,000,000đ

1,750,000đ

-42%

Quả Lọc Tách Nước Khí Nén 002

1,050,000đ

1,800,000đ

-44%

Quả Lọc Tách Nước Khí Nén 004

1,100,000đ

1,950,000đ

-38%

Quả Lọc Tách Nước Khí Nén 007

1,200,000đ

1,950,000đ

-33%

Quả Lọc Tách Nước Khí Nén 010

1,450,000đ

2,150,000đ

-42%

Cổ Xả Nước

550,000đ

950,000đ

-47%

Súng Xì Khô (Loại Đẹp)

80,000đ

150,000đ

-64%

Rơ Le Khí Nén

250,000đ

700,000đ

-56%
-50%

Chạc Chia 2 Khí Nén

50,000đ

100,000đ

-42%

Chạc Chia 3 Khí Nén

70,000đ

120,000đ

-31%

Dây Hơi PU Phi 8

10,000đ

14,500đ

-25%

Dây Hơi PU phi 10

12,000đ

16,000đ

-25%

Dây Hơi Lò Xo

60,000đ

80,000đ

-28%

Cốc Phun Sơn

130,000đ

180,000đ

-26%

Súng Bơm Lốp Xe

130,000đ

175,000đ

-45%

Súng Xì Khô

30,000đ

55,000đ