Máy Khoan Dùng Pin

-36%
-28%

Máy Khoan Pin LG Amax 16.8V

1,050,000đ

1,450,000đ

-33%

Máy Khoan Pin Classic CLA-12VA

750,000đ

1,120,000đ

-24%

Máy Khoan Pin Btec BT12V

800,000đ

1,050,000đ

-21%

Máy Khoan Pin HTcom HT8625 (25V)

1,150,000đ

1,450,000đ

-42%

Máy Khoan Pin Amax 25V

1,150,000đ

1,990,000đ

-41%

Máy Khoan Pin Amax 14V

820,000đ

1,390,000đ

-23%

Máy khoan Pin Makita DF457DWE (18V)

2,600,000đ

3,370,000đ

-8%
-23%

Máy khoan Pin Bosch GSB 120-LI (12V)

2,280,000đ

2,980,000đ

-18%

Máy khoan Pin Bosch GSR 12 V-EC (12V)

3,950,000đ

4,790,000đ

-15%

Máy khoan Pin Bosch GSB 140-LI (14,4V)

3,050,000đ

3,590,000đ