Máy Nén Khí

-8%

Bình tích áp 100L PEGASUS

3,300,000đ

3,600,000đ

-11%

Bình tích khí 180L PEGASUS

4,250,000đ

4,790,000đ

-19%

Bình tích khí 230L PEGASUS

5,700,000đ

7,000,000đ

-7%

Bình tích khí 330L PEGASUS

7,400,000đ

7,980,000đ

-8%

Bình tích khí 500L PEGASUS

8,500,000đ

9,200,000đ

-10%

Bình tích khí 1000L PEGASUS

12,500,000đ

13,950,000đ

-22%

Bình Tích Khí 2000L Pegasus

19,500,000đ

24,900,000đ

-40%

Đầu Máy Nén Khí 1.5HP (0.12/8)

1,650,000đ

2,750,000đ

-39%

Đầu Máy Nén Khí 2HP (0.17/8)

1,750,000đ

2,850,000đ

-39%

Đầu Máy Nén Khí 3HP (0.25/8)

1,950,000đ

3,180,000đ

-29%

Đầu Máy Nén Khí 3HP (0.25/12.5)

2,950,000đ

4,150,000đ

-27%

Đầu Máy Nén Khí 4HP (0.36/8)

2,550,000đ

3,480,000đ

-41%

Đầu Máy Nén Khí 4HP (0.36/12.5)

3,450,000đ

5,850,000đ