Máy Vặn Ốc

-23%
-26%

Máy siết bu lông Crown CT 12018

1,250,000đ

1,690,000đ

-17%

Máy siết bu lông KEN 6416

1,200,000đ

1,450,000đ

-28%

Máy siết bu lông Dongcheng DPB12

1,050,000đ

1,450,000đ

-26%

Máy siết bu lông Dongcheng DPB20C

1,250,000đ

1,690,000đ

-19%

Máy siết bu lông Dongcheng DPB22C

1,610,000đ

1,990,000đ

-14%

Máy siết bu lông Dongcheng DPB30

2,550,000đ

2,980,000đ

-10%
-9%
-11%
-17%

Máy siết bu lông Makita 6906 (19mm)

11,600,000đ

13,980,000đ