-17%
-6%

Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 (185mm)

2,100,000đ

2,240,000đ

-8%

Máy mài góc FEG EG-912 (100mm)

505,000đ

550,000đ

-16%

Máy mài góc Maktec MT905 (150mm)

1,510,000đ

1,790,000đ

-16%

Máy mài góc Maktec MT902 (180mm)

2,010,000đ

2,390,000đ

-12%

Máy mài góc Maktec MT903 (230mm)

2,100,000đ

2,390,000đ

-16%

Máy mài góc Makita GA6010 (150mm)

2,100,000đ

2,490,000đ

-21%
-15%

Máy mài góc AMAX AM 100-01

470,000đ

550,000đ

-14%

Máy mài góc AMAX AM 100-02

480,000đ

560,000đ

-11%

Máy mài góc AMAX AM 100-03

540,000đ

610,000đ

-8%

Máy mài góc AMAX AM 100-04

490,000đ

535,000đ

-11%

Máy mài góc AMAX AM 100-05

575,000đ

648,000đ

-7%

Máy mài góc AMAX AM 125-01

785,000đ

842,000đ

-16%

Máy hàn MIG Jasic MIG-250 (J46)-220V

11,980,000đ

14,190,000đ

-13%

Máy hàn MIG Jasic MIG-250 (J04)-380V

10,400,000đ

11,900,000đ

-17%

Máy hàn MIG Jasic MIG-250 (J33)-380V

13,900,000đ

16,800,000đ

-19%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-26B

950,000đ

1,180,000đ

-10%

Máy đục bê tông AMAX AM 0810

1,450,000đ

1,620,000đ

-15%

Máy hàn MIG Jasic MIG-250F (J44)-220V

15,000,000đ

17,600,000đ

-18%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-26

980,000đ

1,200,000đ

-18%

Máy hàn MIG Jasic MIG-315F -380V

16,300,000đ

19,900,000đ