-8%

Máy mài góc FEG EG-912 (100mm)

505,000đ

550,000đ

-10%
-15%
-30%
-16%

Máy mài góc Maktec MT905 (150mm)

1,510,000đ

1,790,000đ

-16%

Máy mài góc Maktec MT902 (180mm)

2,010,000đ

2,390,000đ

-12%

Máy mài góc Maktec MT903 (230mm)

2,100,000đ

2,390,000đ

-6%

Máy khoan rút lõi AMAX AM 255

4,320,000đ

4,600,000đ

-16%

Máy mài góc Makita GA6010 (150mm)

2,100,000đ

2,490,000đ

-15%

Máy mài góc AMAX AM 100-01

470,000đ

550,000đ

-14%

Máy mài góc AMAX AM 100-02

480,000đ

560,000đ

-11%

Máy mài góc AMAX AM 100-03

540,000đ

610,000đ

-8%

Máy mài góc AMAX AM 100-04

490,000đ

535,000đ

-11%

Máy mài góc AMAX AM 100-05

575,000đ

648,000đ

-7%

Máy mài góc AMAX AM 125-01

785,000đ

842,000đ

-26%

Máy phát điện ELEMAX SH 6000 (5.5KVA)

31,540,000đ

42,900,000đ

-34%
-13%

Máy cắt sắt AMAX AM 355B

1,450,000đ

1,670,000đ