-21%
-16%

Máy hàn MIG Jasic MIG-250 (J46)-220V

11,980,000đ

14,190,000đ

-13%

Máy hàn MIG Jasic MIG-250 (J04)-380V

10,400,000đ

11,900,000đ

-17%

Máy hàn MIG Jasic MIG-250 (J33)-380V

13,900,000đ

16,800,000đ

-19%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-26B

950,000đ

1,180,000đ

-10%

Máy đục bê tông AMAX AM 0810

1,450,000đ

1,620,000đ

-15%

Máy hàn MIG Jasic MIG-250F (J44)-220V

15,000,000đ

17,600,000đ

-18%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-26

980,000đ

1,200,000đ

-18%

Máy hàn MIG Jasic MIG-315F -380V

16,300,000đ

19,900,000đ

-22%

Máy hàn MIG Jasic MIG350 (J1601)-380V

21,800,000đ

27,900,000đ

-12%

Máy hàn MIG Jasic MIG500 (J8110)-380V

36,000,000đ

41,000,000đ

-21%

Máy hàn Btec MIG/MMA 250A

10,250,000đ

12,900,000đ

-15%

Máy hàn Btec MIG/MMA 350A

13,500,000đ

15,900,000đ

-15%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-28

1,350,000đ

1,580,000đ

-8%

Máy đục bê tông AMAX AM 0850

1,650,000đ

1,800,000đ

-10%

Máy đục bê tông AMAX AM 0860

1,620,000đ

1,800,000đ

-24%

Máy đục bê tông Lacela 223004

1,820,000đ

2,390,000đ

-12%

Máy đục bê tông Bosch GSH 500

4,450,000đ

5,055,000đ

-11%
-9%

Máy đục bê tông Bosch GSH 5

5,870,000đ

6,460,000đ

-16%

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-20DRE

2,750,000đ

3,290,000đ

-13%

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-20RE

2,600,000đ

2,990,000đ

-14%

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-24RE

3,020,000đ

3,520,000đ