-21%
-22%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-26B

915,000đ

1,180,000đ

-10%

Máy đục bê tông AMAX AM 0810

1,450,000đ

1,620,000đ

-23%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-26

930,000đ

1,200,000đ

-15%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-28

1,350,000đ

1,580,000đ

-8%

Máy đục bê tông AMAX AM 0850

1,650,000đ

1,800,000đ

-10%

Máy đục bê tông AMAX AM 0860

1,620,000đ

1,800,000đ

-24%

Máy đục bê tông Lacela 223004

1,820,000đ

2,390,000đ

-12%

Máy đục bê tông Bosch GSH 500

4,450,000đ

5,055,000đ

-11%
-9%

Máy đục bê tông Bosch GSH 5

5,870,000đ

6,460,000đ

-16%

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-20DRE

2,750,000đ

3,290,000đ

-13%

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-20RE

2,600,000đ

2,990,000đ

-14%

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-24RE

3,020,000đ

3,520,000đ

-12%

Máy đục bê tông Makita HM0810T

7,790,000đ

8,900,000đ

-20%
-10%

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26DE

3,650,000đ

4,050,000đ

-18%

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28 DV

4,450,000đ

5,400,000đ

-15%

Máy đục bê tông AMAX AM 65A

2,200,000đ

2,580,000đ

-16%

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-28 DFV

4,510,000đ

5,400,000đ

-16%

Máy đục bê tông AMAX AM 65-01

2,350,000đ

2,800,000đ

-16%

Máy đục bê tông AMAX AM 65

2,850,000đ

3,400,000đ

-10%