-11%
-43%
-28%
-29%
-26%

Máy Mài Sàn Bê Tông DMS250 - 220V

6,800,000đ

9,190,000đ

-15%
-10%

Máy Mài Sàn Bê Tông DMS250 - 380V

6,000,000đ

6,680,000đ

-9%

Máy xoa nền bê tông Vifuco MPT-36B

14,500,000đ

15,900,000đ

-15%

Máy Mài Sàn Bê Tông DMS 350-7.5 KW

8,500,000đ

9,950,000đ

-55%

Lưỡi Cắt Bê Tông Niki Ø300

1,150,000đ

2,550,000đ

-38%

Lưỡi Cắt Bê Tông Niki Ø600

3,400,000đ

5,500,000đ