Dụng Cụ Cầm Tay

-28%
-29%
-21%

Búa Đục Hơi G10

1,550,000đ

1,950,000đ

-35%

Búa Đục Hơi G20

2,500,000đ

3,850,000đ

-29%

Máy Cắt Sắt Sencan 553503 (2200w)

2,250,000đ

3,150,000đ

-21%
-33%

Máy Soi Mộng Sencan 560602 (500w)

700,000đ

1,050,000đ

-31%

Máy Soi Mộng Sencan 561204 (1500w)

1,350,000đ

1,950,000đ

-38%
-21%
-25%