Dụng Cụ Cầm Tay

-21%
-42%

Máy Khoan Pin Amax 25V

1,150,000đ

1,990,000đ

-41%

Máy Khoan Pin Amax 14V

820,000đ

1,390,000đ

-23%

Máy cắt sắt Btex

1,380,000đ

1,790,000đ

-19%

Máy cắt sắt GOMES GB-9360

1,450,000đ

1,790,000đ

-18%

Máy cắt sắt GOMES GB-9350

1,780,000đ

2,180,000đ

-15%

Máy khoan Pin Bosch GSB 140-LI (14,4V)

3,050,000đ

3,590,000đ

-13%

Máy cắt sắt AMAX AM 355B

1,450,000đ

1,670,000đ

-11%

Máy cắt sắt AMAX AM 355

1,600,000đ

1,790,000đ

-12%

Máy cắt sắt AMAX AM 2416

2,100,000đ

2,380,000đ

-8%

Máy cắt sắt Kaizen KZ-9351 (355mm)

1,550,000đ

1,680,000đ

-20%

Máy cắt sắt FEG EG-936

1,600,000đ

1,990,000đ

-15%

Máy cắt sắt FEG EG-935B

1,950,000đ

2,300,000đ

-24%
-27%

Máy cắt sắt Kainuo 30355 (355mm)

2,100,000đ

2,890,000đ

-19%

Máy cắt sắt CROWN CT 15194

2,190,000đ

2,690,000đ

-19%

Máy cắt sắt Hitachi CC14ST (2200W)

2,650,000đ

3,290,000đ

-17%

Máy cắt sắt Bosch GCO 200 (355mm)

2,650,000đ

3,210,000đ

--10%

Máy cắt sắt Bosch GCO 220 (2200W)

2,850,000đ

2,590,000đ

-14%

Máy cắt sắt BOSCH GCO 14-24

3,300,000đ

3,830,000đ