Dụng Cụ Cầm Tay

-22%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-26B

915,000đ

1,180,000đ

-10%

Máy đục bê tông AMAX AM 0810

1,450,000đ

1,620,000đ

-23%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-26

930,000đ

1,200,000đ

-23%

Máy đục bê tông KEN 2810T (17mm)

2,450,000đ

3,190,000đ

-5%

Máy khoan bê tông FEG EG-2601SRE

1,090,000đ

1,150,000đ

-21%

Máy đục bê tông Gomes GB-5814

1,500,000đ

1,890,000đ

-0%

Máy khoan bê tông FEG EG-2606SRE

1,130,000đ

1,130,000đ

-9%

Máy đục phá bê tông FEG EG-581

1,980,000đ

2,180,000đ

-8%

Máy khoan bê tông Gomes GB-2603SRE

1,100,000đ

1,190,000đ

-29%
-17%

Máy đục bê tông Kaizen KZ-6810H

2,250,000đ

2,698,000đ

-15%

Máy khoan bê tông Dongcheng DZC05-26

1,350,000đ

1,590,000đ

-15%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-28

1,350,000đ

1,580,000đ

-8%

Máy đục bê tông AMAX AM 0850

1,650,000đ

1,800,000đ

-10%

Máy đục bê tông AMAX AM 0860

1,620,000đ

1,800,000đ

-18%

Máy khoan bê tông Kaizen KZ2-26DRE

1,350,000đ

1,650,000đ

-24%

Máy đục bê tông Lacela 223004

1,820,000đ

2,390,000đ

-14%

Máy khoan bê tông Lacela 222403

1,450,000đ

1,690,000đ

-20%

Máy đục bê tông Dongcheng DZG6

2,150,000đ

2,690,000đ

-17%

Máy khoan bê tông Crown CT 18032

1,750,000đ

2,100,000đ