Dụng Cụ Cầm Tay

-23%
-38%
-26%
-18%

máy Cắt Nhôm Makita M2300B (1500W)

3,750,000đ

4,550,000đ

-32%

Máy Khoan Pin Amax 12V AM12A

1,050,000đ

1,550,000đ

-33%
-41%
-23%
-34%
-30%

Máy Khoan Pin Dewalt DCD700 (26V)

950,000đ

1,350,000đ

-28%

Máy Khoan Pin HTcom HT8621 (21V)

1,050,000đ

1,450,000đ

-25%

Máy Khoan Pin HTcom HT8612 (14V)

820,000đ

1,090,000đ

-36%
-28%

Máy Khoan Pin LG Amax 16.8V

1,050,000đ

1,450,000đ