Máy Mài Khuôn

-32%

Máy Mài Thẳng FEG EG-915 (700W)

1,150,000đ

1,680,000đ

-9%

Máy Mài Thẳng Ken 9725 (125mm)

1,350,000đ

1,490,000đ

-35%
-25%

Máy Mài Sào Dongcheng DSS125 (710w)

1,050,000đ

1,400,000đ

-24%

Máy Mài Sào Dongcheng DSS150 (1050w)

1,100,000đ

1,450,000đ

-22%
-29%
-23%

Máy Mài Khuôn Gomes GB-9906

480,000đ

620,000đ

-12%

Máy Mài Khuôn FEG EG-905

575,000đ

650,000đ

-11%

Máy Mài Khuôn Ken 9025

800,000đ

899,000đ

-27%

Máy Mài Khuôn Maktec MT910

1,020,000đ

1,390,000đ

-26%

Máy Mài Khuôn Maktec MT912

1,100,000đ

1,490,000đ

-9%

Máy Mài Khuôn Makita GD0600

1,820,000đ

1,990,000đ