Máy Mài Khuôn

-32%

Máy Mài Thẳng FEG EG-915 (700W)

1,150,000đ

1,680,000đ

-29%
-23%

Máy mài khuôn Gomes GB-9906

480,000đ

620,000đ

-12%

Máy mài khuôn FEG EG-905

575,000đ

650,000đ

-11%

Máy mài khuôn FEG EG-907

620,000đ

695,000đ

-11%

Máy mài khuôn Ken 9025

800,000đ

899,000đ

-9%

Máy Mài Thẳng Ken 9725 (125mm)

1,350,000đ

1,490,000đ

-27%

Máy mài khuôn Maktec MT910

1,020,000đ

1,390,000đ

-26%

Máy mài khuôn Maktec MT912

1,100,000đ

1,490,000đ

-9%

Máy mài khuôn Makita GD0600

1,820,000đ

1,990,000đ

-21%

Máy mài khuôn Makita GD0603

1,820,000đ

2,290,000đ

-22%

Máy Mài Khuôn Bosch GGS 3000L (300w)

1,550,000đ

1,980,000đ

-18%

Máy Mài Khuôn Bosch GGS 5000L (500w)

2,050,000đ

2,490,000đ

-9%

Máy mài thẳng Makita GS5000 (125mm)

6,450,000đ

7,100,000đ