Máy Mài Sàn Bê Tông

-12%
-26%

Máy Mài Sàn Bê Tông DMS250 - 220V

6,800,000đ

9,190,000đ

-9%

Máy Mài Sàn Bê Tông DMS250 - 380V

6,100,000đ

6,680,000đ

-14%

Máy Mài Sàn Bê Tông DMS 350-7.5 KW

8,600,000đ

9,950,000đ

-18%