Máy Mài Sàn

-12%
-12%

Máy mài sàn bê tông DMS250 - 220V

6,350,000đ

7,190,000đ

-12%

Máy mài sàn bê tông DMS250 - 380V

5,900,000đ

6,680,000đ

-11%

Máy mài sàn bê tông DMS 350-7.5 KW

8,530,000đ

9,590,000đ