Máy Tời Treo

-27%

Máy tời xây dựng 2,2kw

2,100,000đ

2,890,000đ

-19%

Cẩu xoay 360 độ

4,300,000đ

5,290,000đ

-22%
-30%
-22%

Máy tời treo PA200-20m-BH 06 tháng

1,420,000đ

1,820,000đ

-20%

Máy tời treo PA300-25m-BH 06 tháng

1,600,000đ

1,990,000đ

-22%

Máy tời treo PA400-30m-BH 06 tháng

1,870,000đ

2,390,000đ

-28%

Máy tời treo PA500-30m-BH 06 tháng

2,150,000đ

2,980,000đ

-23%

Máy tời treo PA600-30m-BH 06 tháng

2,440,000đ

3,180,000đ

-16%

Máy tời treo PA800-30m-BH 06 tháng

2,750,000đ

3,290,000đ

-22%

Máy tời treo PA1000-40m-BH 06 tháng

3,400,000đ

4,350,000đ

-26%

Máy tời treo PA1200-40m-BH 06 tháng

3,650,000đ

4,900,000đ