Máy Xây Dựng

-44%
-44%
-34%
-31%
-30%
-24%

Máy Chà Tường Cần Nova (230mm)

2,420,000đ

3,190,000đ

-33%

Máy Chà Tường Amax AM7236

1,200,000đ

1,790,000đ

-31%
-28%
-19%
-20%

Máy Phát Điện Elemex SV6500S (5.0KVA)

26,100,000đ

32,800,000đ

-29%
-27%

Máy Phát Điện Elemex SH2900 (2,4 KVA)

21,700,000đ

29,800,000đ

-34%
-26%
-37%
-23%
-15%

Pa Lăng cáp điện HUGO CD1 16 tấn-9m

72,300,000đ

85,100,000đ

-32%