Máy Khoan Đục Bê Tông

-18%

Máy Khoan Đục Amax AM26-03 (1010W)

1,250,000đ

1,520,000đ

-17%

Máy khoan đục bê tông FEG EG-5525

1,010,000đ

1,210,000đ

-7%

Máy khoan đục bê tông FEG EG-550

1,120,000đ

1,200,000đ

-2%

Máy khoan đục bê tông FEG EG-560

1,450,000đ

1,480,000đ

-17%
-11%
-22%

Máy khoan đục bê tông Kainuo 8268

1,390,000đ

1,790,000đ

-20%

Máy khoan đục bê tông Kainuo 8289

1,950,000đ

2,450,000đ

-30%
-22%
-18%
-14%
-12%
-12%

Máy khoan đục bê tông Pepa G207

1,150,000đ

1,310,000đ

-10%
-10%