Máy Rửa Xe Bosch

--37%

Máy rửa xe Bosch Aquatak 100 (1200W)

2,100,000đ

1,530,000đ

-23%

Máy rửa xe Bosch Aquatak 110 (1300W)

2,300,000đ

2,990,000đ

-19%

Máy rửa xe Bosch Aqatak 125 (1500W)

3,390,000đ

4,190,000đ

-15%

Máy rửa xe Bosch AQT 45-14X (2100W)

7,550,000đ

8,870,000đ