-19%

Máy hàn TIG Weldcom VTIG 200S

3,620,000đ

4,490,000đ

-28%

Máy hàn Tig Weldcom VTIG-S200

4,330,000đ

5,980,000đ

-17%

Máy hàn Tig/Que Weldcom VTIG-A200

4,990,000đ

5,980,000đ

-16%

Máy hàn Tig/Que Weldcom Maxtig 200

3,900,000đ

4,620,000đ

-25%

Máy hàn Tig que Weldcom VTIG-300A-380V

9,300,000đ

12,400,000đ

-17%

Máy hàn Jasic TIG500P (W302)-380V

33,000,000đ

39,800,000đ

-14%
-11%

Máy hàn TIG Jasic TIG-200S (220V)

4,430,000đ

4,990,000đ

-12%

Máy hàn TIG Jasic TIG-200A (220V)

5,110,000đ

5,810,000đ

-22%

Máy hàn TIG Jasic TIG 250S (220V)

5,450,000đ

6,990,000đ

-18%

Máy hàn TIG Jasic TIG-250P-220V

8,170,000đ

9,910,000đ

-17%

Máy hàn TIG Jasic TIG-301-220V

7,490,000đ

8,990,000đ

-22%

Máy hàn TIG Jasic TIG-303-380V

9,300,000đ

11,900,000đ