Lưỡi Cắt Bê Tông

-45%
-42%
-41%

Lưỡi Cắt Bê Tông TQ T-Gold Ø400

1,150,000đ

1,950,000đ

-38%

Lưỡi Cắt Bê Tông TQ T-Gold Ø500

1,450,000đ

2,350,000đ

-34%

Lưỡi Cắt Bê Tông TQ T-Gold Ø600

2,350,000đ

3,550,000đ

-23%

Lưỡi Cắt Bê Tông TQ T-Gold Ø700

3,900,000đ

5,050,000đ

-24%

Lưỡi Cắt Bê Tông TQ T-Gold Ø800

4,600,000đ

6,050,000đ

-28%

Lưỡi Cắt Bê Tông Niki Ø350

1,400,000đ

1,950,000đ

-27%

Lưỡi Cắt Bê Tông Niki Ø400

1,650,000đ

2,250,000đ

-32%

Lưỡi Cắt Bê Tông Niki Ø500

2,400,000đ

3,550,000đ

-31%
-36%
-29%

Lưỡi cắt bê tông TQ FEIYAN Ø400

1,200,000đ

1,690,000đ

-19%

Lưỡi Cắt Bê Tông FEIYAN phi 500

1,600,000đ

1,980,000đ