Máy Đầm Bàn

-28%

Máy Đầm Bàn Trường Mạnh 750W

1,050,000đ

1,450,000đ

-24%

Máy Đầm Bàn Trường Mạnh 1.1KW

1,250,000đ

1,650,000đ

-21%

Máy Đầm Bàn Trường Mạnh 1,5KW

1,500,000đ

1,890,000đ

-8%
-8%

Máy đầm bàn Honda GX160-5.5HP

8,450,000đ

9,210,000đ

-13%

Máy đầm bàn điện ROMANO DB-20D

1,230,000đ

1,420,000đ

-13%

Máy đầm bàn điện ROMANO DB-10D

1,050,000đ

1,210,000đ

-5%