Máy Hàn Điện

-50%

Kìm Kẹp Mát

30,000đ

60,000đ

-50%

Kìm Hàn Điện 500A

30,000đ

60,000đ

-26%

Que Hàn Sắt Kim Tín 2.5mm

75,000đ

102,000đ

-33%

Que hàn sắt Kim Tín 3.2mm

120,000đ

180,000đ

-38%

Đồng Hồ Khí Argon

200,000đ

320,000đ

-34%
-30%

Dây Hàn Điện 1.6

38,000đ

54,000đ

-24%

Dây Hàn Điện 2.5

60,000đ

79,000đ

-30%
-32%

Máy Hàn Que Btec MMA-200ES

1,250,000đ

1,850,000đ

-18%

Máy Hàn Que Btec MMA-200E Pro

1,350,000đ

1,650,000đ

-16%

Máy Hàn Tig + Que Btec TIG/MMA 200

3,300,000đ

3,950,000đ

-34%

Máy Hàn Que Btec MMA 200 Pro

2,150,000đ

3,250,000đ