Máy Cắt Gạch

-32%
-28%
-38%
-25%
-36%

Máy cắt gạch đá KEN 4180 (180mm)

1,850,000đ

2,890,000đ

-14%
-29%

Máy cắt gạch Ken 4210

920,000đ

1,290,000đ

-20%
-17%

Máy Cắt Gạch Maktec MT413 (1200 W)

1,150,000đ

1,390,000đ

-10%
-17%
-19%