Máy Phát Điện

-29%
-33%
-38%

Máy Phát Điện Honda SD 7800EC- Diesel

24,500,000đ

39,800,000đ

-32%

Máy Phát Điện Bgas BGA950C

2,350,000đ

3,480,000đ

-27%

Máy Phát Điện Bgas BGA1500

3,550,000đ

4,850,000đ

-32%

Máy Phát Điện Bgas BGA2500G

4,050,000đ

5,950,000đ

-23%

Máy Phát Điện BGAS BGA3800

4,750,000đ

6,150,000đ

-17%
-34%

Máy Phát Điện Elemax SV2800 (2,0KVA)

12,300,000đ

18,600,000đ

-34%

Máy Phát Điện Elemax SV2800S (2,0KVA)

14,250,000đ

21,500,000đ

-31%

Máy Phát Điện Elemax SV3300 (2,5KVA)

14,500,000đ

20,900,000đ

-38%

Máy Phát Điện Elemax SV3300S (2,5KVA)

17,300,000đ

27,900,000đ

-41%

Máy Phát Điện Elemax SV6500 (5.0KVA)

25,100,000đ

42,900,000đ

-20%

Máy Phát Điện Elemex SV6500S (5.0KVA)

26,100,000đ

32,800,000đ

-27%

Máy Phát Điện Elemex SH2900 (2,4 KVA)

21,700,000đ

29,800,000đ

-30%

Máy Phát Điện Elemax SH4000 (3,7KVA)

28,900,000đ

41,200,000đ

-31%

Máy Phát Điện Elemex SH5000 (4,5 KVA)

29,500,000đ

42,500,000đ

-26%

Máy phát điện ELEMAX SH 6000 (5.5KVA)

31,540,000đ

42,900,000đ