Máy Hàn Hồng Ký

-14%
-13%
-10%
-26%
-21%
-25%

Máy Hàn Que Hồng Ký HK120A

1,650,000đ

2,190,000đ

-13%

Máy hàn Que Hồng Ký SR 200R

1,800,000đ

2,079,000đ

-17%

Máy hàn Que Hồng Ký HK200Z

2,100,000đ

2,530,000đ

-15%

Máy hàn Que Hồng Ký HK200E

2,680,000đ

3,135,000đ

-19%

Máy hàn Que Hồng Ký HK200A

3,000,000đ

3,685,000đ

-18%

Máy hàn Que Hồng Ký HK215

2,960,000đ

3,619,000đ

-14%

Máy hàn Que Hồng Ký HK200K

2,280,000đ

2,640,000đ

-18%

Máy hàn Que Hồng Ký HK200H

2,050,000đ

2,510,000đ

-14%

Máy hàn Que Hồng Ký SR250R

3,440,000đ

3,980,000đ

-10%

Máy hàn Que Hồng Ký HK250Z

3,900,000đ

4,350,000đ

-15%

Máy hàn Que Hồng Ký HK250E

4,200,000đ

4,950,000đ

-14%

Máy hàn Que Hồng Ký HK 250T

5,190,000đ

6,050,000đ

-15%

Máy hàn Que Hồng Ký HK 250TP

6,090,000đ

7,150,000đ

-14%

Máy hàn Que Hồng Ký HK 315

7,080,000đ

8,239,000đ