Phụ Kiện Máy Rửa Xe

-67%

Dây Rửa Xe Cuộn 50m

650,000đ

1,950,000đ

-51%

Dây Rửa Xe Cuộn 100m

1,150,000đ

2,350,000đ

-48%

Dây Rửa Xe Lõi Thép 3/8

55,000đ

105,000đ

-56%

Súng Xịt Rửa Xe Cao Áp

200,000đ

450,000đ

-31%

Dây Rửa Xe Cuộn 10m (8.5mm)

180,000đ

260,000đ

-29%

Dây Rửa Xe Cuộn 20m (8.5mm)

320,000đ

450,000đ

-24%

Dây Rửa Xe Cuộn 50m (8.5mm)

650,000đ

850,000đ

-37%

Dây Rửa Xe Cuôn 20m

240,000đ

380,000đ

-28%

Dây Rửa Xe Cuộn 15m

170,000đ

235,000đ

-43%

Dây Rửa Xe Cuộn 10m

120,000đ

210,000đ

-47%

Dây Rửa Xe Cao Áp 8m

200,000đ

380,000đ

-40%
-40%

Dây Rửa Xe Cao Áp 20m

300,000đ

500,000đ

-29%

Béc Phun Rửa Xe Cao Áp

100,000đ

140,000đ

-48%

Súng Rửa Xe Cao Áp

650,000đ

1,250,000đ