Phụ kiện máy rửa xe

-31%

Dây Rửa Xe Cuộn 10m (8.5mm)

180,000đ

260,000đ

-29%

Dây Rửa Xe Cuộn 20m (8.5mm)

320,000đ

450,000đ

-24%

Dây Rửa Xe Cuộn 50m (8.5mm)

650,000đ

850,000đ

-37%

Dây Rửa Xe Cuôn 20m

240,000đ

380,000đ

-28%

Dây Rửa Xe Cuộn 15m

170,000đ

235,000đ

-43%

Dây Rửa Xe Cuộn 10m

120,000đ

210,000đ

-42%

Dây Rửa Xe Cao Áp 8m

220,000đ

380,000đ

-29%
-29%

Béc Phun Rửa Xe Cao Áp

100,000đ

140,000đ

-32%

Súng Rửa Xe Cao Áp

850,000đ

1,250,000đ