Máy Mài Góc

-24%
-34%
-23%
-23%
-7%
-30%

Máy mài góc Bosch GWS6-100S (100mm)

1,120,000đ

1,589,999đ

-28%

Máy Mài Góc Bosch GWS 750-100 (750W)

1,050,000đ

1,450,000đ

-29%

Máy Mài Góc Bosch GWS 7-100T (720W)

1,350,000đ

1,890,000đ

-25%

Máy Mài Góc Bosch GWS 7-100ET (720W)

1,500,000đ

1,990,000đ

-21%

Máy Mài Góc Bosch GWS900-100S (900W)

1,500,000đ

1,890,000đ

-13%

Máy mài góc GWS 900-125 (125mm)

1,300,000đ

1,490,000đ

-17%
-14%

Máy mài góc Bosch GWS 20-230 (230mm)

2,750,000đ

3,200,000đ

-17%
-7%

Máy mài góc FEG EG-910 (100mm)

525,000đ

565,000đ

-7%
-8%

Máy mài góc FEG EG-912 (100mm)

505,000đ

550,000đ