Máy Bào Gỗ

-38%

Máy Bào Gỗ Sencan 568203 (500w)

900,000đ

1,450,000đ

-40%

Máy Bào Gỗ Sencan 568204 (520w)

1,050,000đ

1,750,000đ

-41%

Máy Bào Gỗ Sencan 568208 (710w)

1,100,000đ

1,850,000đ

-55%

Máy Bào Gỗ Dongcheng DMB82 (500W)

1,050,000đ

2,350,000đ

-47%

Máy Bào Gỗ Dongcheng DMB 110 (840w)

1,500,000đ

2,850,000đ

--4%

Máy Bào Gỗ FEG EG-280 (540w)

750,000đ

720,000đ

-26%

Máy Bào Gỗ Gomes GB-8821 (620w)

810,000đ

1,090,000đ

--1%

Máy Bào Gỗ Bosch GHO 6500 (82 mm)

1,700,000đ

1,680,000đ

-18%

Máy Bào Gỗ Makita M1901B (82 mm)

1,600,000đ

1,950,000đ

-14%

Máy Bào Gỗ Makita KP0800X (82 mm)

3,320,000đ

3,870,000đ

-11%

Máy bào gỗ Makita 1911B (110 mm)

6,280,000đ

7,020,000đ

-21%

Máy Bào Gỗ Makita 1804N (136 mm)

10,220,000đ

12,990,000đ

-16%