Máy Bơm Chân Không

-43%
-38%
-43%
-35%
-18%
-27%

Máy bơm chân không Hitachi W-P200NH

1,900,000đ

2,610,000đ

-23%
-16%

Máy bơm chân không Selton 200BE

880,000đ

1,050,000đ

-19%
-16%
-13%
-15%
-40%

Máy bơm chân không Shirai JLm 200

1,050,000đ

1,750,000đ

-25%

Máy bơm chân không Shirai JLm 400

1,350,000đ

1,810,000đ

-22%

Máy bơm chân không Shirai JLm 600

1,550,000đ

1,980,000đ

-25%

Máy bơm chân không Shirai JLm 800

1,650,000đ

2,190,000đ

-32%

Máy bơm chân không Shirai JLm 1100

2,310,000đ

3,390,000đ

-31%

Máy bơm chân không Shinrai JLm 1500

2,410,000đ

3,490,000đ