-17%

Máy Rửa Xe Ergen EN-6728 (2800W)

1,950,000đ

2,350,000đ

-21%
-24%

Máy Rửa Xe Hồng Ký JET A1 (2000W)

1,950,000đ

2,580,000đ

-23%

Máy Rửa Xe Lutian LT-210G (1,6KW)

1,650,000đ

2,150,000đ

-23%

Bình Bọt Tuyết Inox 20L (Inox 201)

1,500,000đ

1,950,000đ

-19%
-14%

Bình Bọt Tuyết Inox Kocu 40L

1,700,000đ

1,980,000đ

-25%

Máy Rửa Xe Martin M18 (1800W)

1,850,000đ

2,480,000đ

-28%
-12%

Máy rửa xe Amax AM-28D- Moto 2,2KW

3,850,000đ

4,390,000đ

-21%

Máy rửa xe áp lực cao AM600A/3KW

3,150,000đ

3,980,000đ

-16%

Máy rửa xe áp lực cao NK 52/2.2KW

2,750,000đ

3,280,000đ

-25%

Máy rửa xe áp lực cao NK-54 /3KW

3,000,000đ

3,980,000đ