-34%

Máy Rửa Xe HTCom HT8220 (2200W)

1,950,000đ

2,950,000đ

-35%

Máy Rửa Xe HTCom HT8230 (2400W)

2,100,000đ

3,250,000đ

-30%

Máy Rửa Xe Amax AMG2660 (2650W)

2,150,000đ

3,050,000đ

-18%

Máy Rửa Xe Áp Lực Cao NK-54 /3KW

3,250,000đ

3,980,000đ

-15%

Máy rửa xe áp lực cao AM600A/3KW

3,400,000đ

3,980,000đ

-8%

Máy rửa xe Amax AM-28D- Moto 2,2KW

4,050,000đ

4,390,000đ