-32%

Đầu Phun Xịt Áp Lực Cao TMP30XH

1,400,000đ

2,050,000đ

-31%

Dây Rửa Xe Cuộn 10m (8.5mm)

180,000đ

260,000đ

-29%

Dây Rửa Xe Cuộn 20m (8.5mm)

320,000đ

450,000đ

-24%

Dây Rửa Xe Cuộn 50m (8.5mm)

650,000đ

850,000đ

-37%

Dây Rửa Xe Cuôn 20m

240,000đ

380,000đ

-28%

Dây Rửa Xe Cuộn 15m

170,000đ

235,000đ

-43%

Dây Rửa Xe Cuộn 10m

120,000đ

210,000đ

-42%

Máy Rửa Xe Bosch Aquatak 100 (1200W)

2,050,000đ

3,530,000đ

-23%

Máy Rửa Xe Bosch Aquatak 110 (1300W)

2,300,000đ

2,990,000đ

-47%

Dây Rửa Xe Cao Áp 8m

200,000đ

380,000đ

-24%

Máy Rửa Xe Bosch Aquatak 120 (1500W)

2,700,000đ

3,550,000đ

-40%
-19%

Máy Rửa Xe Bosch Aqatak 125 (1500W)

3,390,000đ

4,190,000đ

-40%

Dây Rửa Xe Cao Áp 20m

300,000đ

500,000đ

-20%

Máy Rửa Xe Bosch Aquatak 140 (2100w)

6,350,000đ

7,950,000đ

-29%

Béc Phun Rửa Xe Cao Áp

100,000đ

140,000đ

-15%

Máy rửa xe Bosch AQT 45-14X (2100W)

7,550,000đ

8,870,000đ