Máy Bơm Chạy Xăng

-18%

Máy Bơm Xăng Bgas BGA2030 (80 mm)

2,450,000đ

2,980,000đ

-20%

Máy Bơm Xăng Lutian LT-20CX-168

2,600,000đ

3,250,000đ

-29%

Máy Bơm Xăng Lutian LT-30CX-168

2,800,000đ

3,950,000đ

-26%

Máy bơm xăng Amax WP20

2,650,000đ

3,590,000đ

-25%

Máy bơm xăng AMAX WP30

2,850,000đ

3,790,000đ

-14%
-37%

Máy bơm xăng Amax GX100

1,250,000đ

1,980,000đ

-9%

Máy bơm xăng Honda WB20XT-Thái Lan

7,950,000đ

8,700,000đ

-12%
-10%
-14%

Máy bơm xăng Honda WB30XT-Thái Lan

8,300,000đ

9,700,000đ

-11%

Máy bơm nước thải Koshin STV-50X

6,800,000đ

7,620,000đ

-15%

Máy bơm nước thải Koshin STV-80X

7,600,000đ

8,990,000đ

-26%

Máy bơm cứu hỏa Koshin SERH-50V

21,500,000đ

28,900,000đ