Máy Khoan Từ

-15%
-11%
-2%

Máy khoan từ Ken 6023 (23mm) - 220V

4,850,000đ

4,950,000đ

-20%

Máy khoan từ Ken 6028N (28mm) - 220V

7,190,000đ

8,990,000đ

--4%

Máy khoan từ Ken 6032N (32mm) - 380V

9,450,000đ

9,090,000đ

-16%

Máy khoan từ Ken 6049N (49mm) - 380V

11,750,000đ

13,990,000đ