Phụ Kiện Máy Hàn

-47%

Kìm Hàn Điện 500A (đẹp)

80,000đ

150,000đ

-50%

Kìm Kẹp Mát

30,000đ

60,000đ

-50%

Kìm Hàn Điện 500A

30,000đ

60,000đ

-26%

Que Hàn Sắt Kim Tín 2.5mm

75,000đ

102,000đ

-33%

Que hàn sắt Kim Tín 3.2mm

120,000đ

180,000đ

-38%

Đồng Hồ Khí Argon

200,000đ

320,000đ

-34%
-30%

Dây Hàn Điện 1.6

38,000đ

54,000đ

-24%

Dây Hàn Điện 2.5

60,000đ

79,000đ