Máy Ráp Rung

-32%
-38%
-24%

Máy chà nhám rung FEG EG-360

620,000đ

820,000đ

-23%

Máy chà nhám rung Maktec MT921

990,000đ

1,290,000đ

-31%

Máy chà nhám rung FEG EG-366

680,000đ

990,000đ

-26%

Máy chà nhám rung FEG EG-388

1,100,000đ

1,490,000đ

-21%

Máy chà nhám lô FEG EG-603

1,580,000đ

1,990,000đ

-19%

Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300

1,620,000đ

1,990,000đ

-26%

Máy chà nhám rung Bosch GSS 1400

1,250,000đ

1,690,000đ

-14%
-16%
-5%
-37%

Máy chà nhám rung Makita BO4510H

1,250,000đ

1,980,000đ

-9%

Máy chà nhám rung Makita BO4557

1,450,000đ

1,590,000đ

-13%

Máy chà nhám rung Makita 9035H

1,300,000đ

1,490,000đ

-19%

Máy chà nhám rung Makita BO3710

1,450,000đ

1,780,000đ

-13%

Máy chà nhám rung Makita BO4901

4,050,000đ

4,680,000đ

-15%

Máy chà nhám rung Maktec MT925

1,100,000đ

1,290,000đ