Xe Nâng Hàng

-26%
-50%

Xe Nâng Hàng Tay Cao Niki 1 Tấn

8,800,000đ

17,500,000đ

-46%

Xe Nâng Hàng Tay Cao Niki 2 Tấn

11,000,000đ

20,500,000đ

-22%

Xe Nâng Tay Thấp KenBo 2 Tấn

4,700,000đ

6,050,000đ

-24%

Xe Nâng Tay Thấp KenBo 3 Tấn

5,200,000đ

6,850,000đ

-42%

Xe Nâng Tay Thấp KenBo 5 Tấn

11,700,000đ

20,000,000đ

-34%

Xe Nâng Tay Cao Kenbo 1 Tấn

9,500,000đ

14,500,000đ

-41%

Xe Nâng Tay Cao Kenbo 2 Tấn

11,500,000đ

19,500,000đ