-10%

Máy rửa xe PANDA PD-22

8,850,000đ

9,800,000đ

-6%

Máy rửa xe PANDA PD-30

10,200,000đ

10,800,000đ

-7%

Máy rửa xe PANDA PD-40

11,300,000đ

12,100,000đ

-5%

Máy rửa xe PANDA PD-55

12,500,000đ

13,100,000đ

-15%

Máy rửa xe PANDA PD-75

14,400,000đ

16,900,000đ