Máy Đầm Cóc

-20%

Máy Đầm Cóc Chạy Điện 380V

5,150,000đ

6,460,000đ

-21%

Máy Đầm Cóc Chạy Điện 220V

5,350,000đ

6,780,000đ

-23%
-7%
-24%

Máy Đầm Cóc Niki NK-55

19,800,000đ

25,900,000đ

-2%
-6%

Máy Đầm Cóc Mikasa MT55H

37,500,000đ

39,800,000đ

-4%

Máy Đầm Cóc Mikasa MT77 HRL

37,900,000đ

39,500,000đ