Máy Cưa Đĩa

-6%

Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 (185mm)

2,100,000đ

2,240,000đ

-11%

Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 (185mm)

2,250,000đ

2,520,000đ

-10%

Máy cưa đĩa Maktec MT583 (185mm)

1,600,000đ

1,780,000đ

-19%
-16%
-13%

Máy cưa đĩa Makita HS7010 (185mm)

2,280,000đ

2,610,000đ

-13%

Máy cưa đĩa FEG EG-235 (235mm)

1,260,000đ

1,450,000đ

-12%

Máy cưa đĩa Makita N5900B (235mm)

3,020,000đ

3,450,000đ