Sản phẩm mới

-22%
-12%
-23%

Máy Soi Gỗ Bosch GKF 550

1,500,000đ

1,950,000đ

-22%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-26B

915,000đ

1,180,000đ

-8%

Máy khoan bê tông Gomes GB-2603SRE

1,100,000đ

1,190,000đ

-29%
-17%

Máy đục bê tông Kaizen KZ-6810H

2,250,000đ

2,698,000đ

-15%

Máy khoan bê tông AMAX AM 2-28

1,350,000đ

1,580,000đ

-8%

Máy đục bê tông AMAX AM 0850

1,650,000đ

1,800,000đ

-10%

Máy đục bê tông AMAX AM 0860

1,620,000đ

1,800,000đ