Sản phẩm mới

-18%

Máy Khoan Đục Amax AM26-03 (1010W)

1,250,000đ

1,520,000đ

-27%

Máy Cưa Lọng Makita 4327 (450W)

1,480,000đ

2,030,000đ

-22%
-25%

Máy Hàn Que Hồng Ký HK120A

1,650,000đ

2,190,000đ

-12%

Máy mài góc FEG EG-916 (100mm)

570,000đ

650,000đ

-28%

Máy Cắt Sắt Ken 7514A (355mm)

1,730,000đ

2,390,000đ

-24%

Máy Đầm Cóc Niki NK-55

19,800,000đ

25,900,000đ

-112%
-12%
-32%

Máy Cân Mực Laser HTCOM (Tia xanh )

1,100,000đ

1,610,000đ

-10%
-38%

Máy Cân Mực Laser HTCOM (Tia xanh)

1,350,000đ

2,190,000đ