Máy Hàn Jasic

-17%

Máy hàn Tig/Que Weldcom VTIG-A200

4,990,000đ

5,980,000đ

-16%

Máy hàn Tig/Que Weldcom Maxtig 200

3,900,000đ

4,620,000đ

-25%

Máy hàn Tig que Weldcom VTIG-300A-380V

9,300,000đ

12,400,000đ

-23%

Máy hàn que Jasic ARES 120

1,950,000đ

2,530,000đ

-18%

Máy hàn que Jasic ARES 150

2,690,000đ

3,280,000đ

-20%

Máy hàn que Jasic ZX7-200E

1,990,000đ

2,490,000đ

-22%
-17%

Máy hàn que Jasic ZX7-210

2,480,000đ

2,990,000đ

-12%

Máy hàn que Jasic ZX7-250 (220V)

3,520,000đ

3,990,000đ

-19%

Máy hàn que Jasic ZX7-200PRO (220V)

2,740,000đ

3,380,000đ

-15%

Máy hàn que Jasic ARC-201 (220V)

2,880,000đ

3,390,000đ

-22%

Máy hàn que Jasic ARC-250 (R112)-220V

6,640,000đ

8,490,000đ

-17%

Máy hàn que Jasic ARES 400

7,930,000đ

9,580,000đ

-40%

Máy hàn que Jasic ARC-400 (J45)-380V

11,270,000đ

18,900,000đ

-24%

Máy hàn que Jasic ARC-500 (J15)-380V

22,500,000đ

29,780,000đ

-17%

Máy hàn Jasic TIG500P (W302)-380V

33,000,000đ

39,800,000đ

-12%

Máy hàn que Jasic ARC-250I (220V)

4,780,000đ

5,410,000đ