Máy Hàn Jasic

-15%

Máy hàn que Jasic ARC-201 (220V)

2,880,000đ

3,390,000đ

-22%

Máy hàn que Jasic ARC-250 (R112)-220V

6,640,000đ

8,490,000đ

-17%

Máy hàn que Jasic ARES 400

7,930,000đ

9,580,000đ

-40%

Máy hàn que Jasic ARC-400 (J45)-380V

11,270,000đ

18,900,000đ

-24%

Máy hàn que Jasic ARC-500 (J15)-380V

22,500,000đ

29,780,000đ

-17%

Máy hàn Jasic TIG500P (W302)-380V

33,000,000đ

39,800,000đ

-9%

Máy hàn que Jasic ARC-250I (220V)

4,940,000đ

5,410,000đ

-8%

Máy hàn que Jasic ARES-200

3,990,000đ

4,350,000đ

-12%

Máy hàn que Jasic ARC-200 (R04)

3,580,000đ

4,090,000đ

-9%

Máy hàn que Jasic ARC-1000 (J62)-380V

52,000,000đ

56,900,000đ

-11%

Máy hàn que Jasic MAXX-200

6,200,000đ

6,980,000đ

-11%

Máy hàn TIG Jasic TIG-200S (220V)

4,430,000đ

4,990,000đ

-12%

Máy hàn TIG Jasic TIG-200A (220V)

5,110,000đ

5,810,000đ

-22%

Máy hàn TIG Jasic TIG 250S (220V)

5,450,000đ

6,990,000đ

-18%

Máy hàn TIG Jasic TIG-250P-220V

8,170,000đ

9,910,000đ

-17%

Máy hàn TIG Jasic TIG-301-220V

7,490,000đ

8,990,000đ

-22%

Máy hàn TIG Jasic TIG-303-380V

9,300,000đ

11,900,000đ

-13%

Máy hàn TIG Jasic TIG-400 (J98)-380V

19,260,000đ

22,100,000đ

-16%
-11%