Máy Bơm Nước Thải

-33%

Máy tõm đen Trung Quốc 1,5kw

1,700,000đ

2,530,000đ

-44%

Máy bơm tõm Trung Quốc 750W

1,200,000đ

2,150,000đ

-31%

Máy bơm tõm Trung Quốc 750W

1,650,000đ

2,390,000đ

-35%

Máy bơm chìm mini APP BPS-100

1,100,000đ

1,690,000đ

-35%

Máy bơm tõm APP BPS-120

1,100,000đ

1,690,000đ

-29%

Máy bơm tõm mini APP BPS-100A

1,350,000đ

1,890,000đ

-29%
-10%
-11%
-10%
-13%
-12%
-27%

Bơm nước thải Daphovina 1HP-27mm

1,750,000đ

2,390,000đ

-30%
-11%

Bơm nước thải Daphovina 2HP-40mm

2,650,000đ

2,990,000đ

-25%

Bơm nước thải Daphovina 3HP-42mm

3,000,000đ

3,980,000đ

-26%

Bơm nước thải Daphovina 1HP-60mm

1,750,000đ

2,380,000đ