Máy Bơm Gia Đình

-21%

Máy Bơm Tăng Áp Samico PSM-B300A

1,600,000đ

2,020,000đ

-17%

Máy Bơm Tăng Áp Samico PSM-B400A

1,700,000đ

2,050,000đ

-26%

Máy Bơm Tăng Áp Samico PSM-B600A

2,100,000đ

2,820,000đ

-21%

Máy Bơm Tăng Áp Samico PSM-B800A

2,350,000đ

2,980,000đ

-33%
-43%
-31%
-25%
-27%
-30%
-13%

Máy bơm tăng áp APP JA-200

2,150,000đ

2,460,000đ

-26%

Máy bơm tăng áp Selton 150AE

950,000đ

1,280,000đ

-19%
-19%

Máy bơm tăng áp Panasonic A 130JAK

1,450,000đ

1,790,000đ

-17%

Máy bơm tăng áp Panasonic A 200JAK

1,650,000đ

1,980,000đ