-28%
-29%
-35%

Búa Đục Hơi G20

2,500,000đ

3,850,000đ

-29%

Máy Cắt Sắt Sencan 553503 (2200w)

2,250,000đ

3,150,000đ

-33%

Máy Soi Mộng Sencan 560602 (500w)

700,000đ

1,050,000đ

-38%
-25%
-33%
-28%
-29%
-36%
-24%
-21%

Máy Phay Maktec MT362 (1650W)

2,550,000đ

3,210,000đ

-32%
-38%

Máy Bào Gỗ Sencan 568203 (500w)

900,000đ

1,450,000đ